30 lat doświadczenia
indywidualne podejście

Szukasz rozwiązania zapytaj

Powłoki ochronne i wodoszczelne

Na beton, stal, płytki, kamień, drewno itp.

Zaprawy naprawcze
i kotwiące

Na beton, stal i drewno

Materiały pęczniejące
i dylatacyjne

Sznury , sylikony i uszczelniacze

Polecane Produkty

Zimowa żywica epoksydowo-bitumiczna

Maxepox Tar

Powłoka ta moża być nakładana w trudnych warunkach pogodowych,  również w ujemnych temperaturach, przy zachowaniu wytycznych producenta,  oraz przy nie zmrożonej, oblodzonej powierzchni.

Przy zamówieniach inwestycyjnych wysokie rabaty

• Hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwałym lub czasowym, agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych.
• Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.
• Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków.
• Hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego ( tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego).
• Hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.
• Powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych zasad i kwasów, wód gruntowych, itp.

Wysyłka na całą Polskę

Realizujemy wysyłki na terenie całej Polski w czasie do dwóch dni roboczych.

Najwyższą Jakość

Dzięki współpracy z dostawcami z wieloletnim stażem na rynku, gwarantujemy wysoką jakość towarów.

Najlepsza Oferta

Gwarantujemy najlepszą cenę w połączeniu z profesjonalną usługą doradczą stosowania materiałów.

Bezpieczna Płatność

Stosujemy wysokiej jakości protokoły, celem zabezpieczenia płatności klientów.