,

Maxseal Super op. 25kg

240.00

MAXSEAL SUPER dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu.

Więcej na http://www.drizoro-polska.pl/

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

MAXSEAL SUPER jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatków chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy mieszankę nanoszoną na powierzchnie betonowe, żelbetowe. Zastosowanie tego materiału dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, dzięki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu. Aktywnie chemicznie dodatki występujące w tym produkcie powodują przenikanie pewnych związków materiału w głąb powierzchni betonowej oraz ich krystalizację, w porach betonu. Dzięki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu się w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje się dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podłoża.

ZASTOSOWANIE

• jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów, piwnic,
• w obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym,
• w obiektach wykonanych przed laty jak i nowych, możliwość aplikacji na świeży beton,
• do aplikacji na tynki cementowe, cegłę i kamień.

ZALETY

• przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .
• dostarcza podwójnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna izolacja powłokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dających jego wgłębne uszczelnienie,
• materiał może być aplikowany na mokre powierzchnie,
• powłoka staje się 100% wodoodporna,
• jest materiałem nietoksycznym, posiadającym odporność na wodę chlorowaną i ozonowaną, toteż może być stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiorników na wodę pitną,
• dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
• jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody,
• zapewnia podłożu oddychanie, jest paro przepuszczalny,
• po związaniu może być malowany lub pokryty płytkami ceramicznymi np. w basenach kąpielowych.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być czysta i wystarczająco nośna. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1.5 MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje się przez następujący tok postępowania:
– Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
– Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary)
– Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 – 20 mm tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę i wypełnić MAXRITE 500 – jeśli nie ma penetracji wody lub MAXPLUG , gdy penetracja wody ma miejsce.
MAXSEAL SUPER wymaga dużej ilości wody do przenikania w głąb betonu i tworzenia kryształów w jego porach i kapilarach. Przed nakładaniem powłoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite, możliwie najgłębsze , dokładne nawilżenie podłoża czystą wodą. Nadmiar wody (woda stojąca) należy usunąć przed przystąpieniem do aplikacji. Prawidłowe nawilżenie obniża zawartość wody w nanoszonym zaczynie oraz sprzyja późniejszej pielęgnacji. W przypadku powierzchni wilgotnych lub powierzchni wykonanych ze świeżego betonu nawilżenie często jest zbędne lub ograniczone.

Przygotowanie materiału i aplikacja
Odpowiednio przechowywany MAXSEAL SUPER nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXSEAL SUPER rozrabia się czystą wodą przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji tj. 6 +/- 7 l wody na 25 kg proszku MAXSEAL SUPER, przy nakładaniu pędzlem Maxsbrush lub szczotką Maxbroom. Można także przeprowadzić aplikację natryskowo, zwiększając ilość wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczotką.

MAXSEAL SUPER przy aplikacji szczotką należy nanosić w dwóch warstwach krzyżowo w sposób podobny jak przy aplikacji MAXSEAL (zużycie 1 – 1,5 kg/m2 na jedną powłokę, całkowite zużycie ok. 2,5 kg/m2).
Drugą warstwę powłoki układa się gdy pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, lecz wystarczająco związana aby nie ulegać niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy. Można także wykonać aplikację na świeżym betonie. W tym przypadku należy postępować w następujący sposób. Gdy beton osiągnie pewną wytrzymałość i można już po nim chodzić (tj. po 2 – 3 h), rozsypujemy suchy MAXSEAL SUPER na tą powierzchnię w ilości 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnię świeżego betonu możemy uprzednio minimalnie zrosić czystą wodą.
Po rozsypaniu MAXSEAL SUPER powierzchnię należy polać czystą wodą, aby zapobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie było łatwiejsze.

Pielęgnacja i warunki aplikacji
W celu osiągnięcia skutecznego uszczelnienia betonu, świeżo naniesiony MAXSEAL SUPER wymaga pielęgnacji, którą należy rozpocząć zaraz po osiągnięciu konsystencji umożliwiającej bezpieczne zraszanie wodą. Powierzchnie pokryte MAXSEAL SUPER powinny być zraszane 3 razy dziennie przez okres 2 do 3 dni. W przypadku bardzo wysokich temperatur należy powierzchnie przykryć matami z brezentu lub foliami. W przypadku wykonania zbiorników na wodę pitną lub basenów kąpielowych należy po okresie pielęgnacji (2 do 3 dni) pozostawić na okres 14 dni przed napełnieniem wodą. Nie należy wykonywać aplikacji poniżej 5st. C lub gdy spodziewamy się takich temperatur w ciągu 24 h od aplikacji oraz na powierzchnie zmarznięte lub oszronione. Idealną temperaturą aplikacji jest 15 do 20st. C. Nie należy wykonywać aplikacji na zewnątrz, jeśli w ciągu 4 – 6 h spodziewany jest deszcz.

KOLORY

szary, biały i perłowo-szary

OPAKOWANIA

worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu chroniącym od przemarzania.

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL SUPER ma właściwości ścierne i z tego powodu do przygotowania mieszanki i w czasie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli mieszanka dostanie się do oczu należy je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXSEAL SUPER dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga25 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Maxseal Super op. 25kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…