Maxseal Super op. 25kg

215.00

MAXSEAL SUPER dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu.

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

MAXSEAL SUPER jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatków chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy mieszankę nanoszoną na powierzchnie betonowe, żelbetowe. Zastosowanie tego materiału dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, dzięki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu. Aktywnie chemicznie dodatki występujące w tym produkcie powodują przenikanie pewnych związków materiału w głąb powierzchni betonowej oraz ich krystalizację, w porach betonu. Dzięki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu się w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje się dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podłoża.

ZASTOSOWANIE

• jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów, piwnic,
• w obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym,
• w obiektach wykonanych przed laty jak i nowych, możliwość aplikacji na świeży beton,
• do aplikacji na tynki cementowe, cegłę i kamień.

ZALETY

• przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .
• dostarcza podwójnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna izolacja powłokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dających jego wgłębne uszczelnienie,
• materiał może być aplikowany na mokre powierzchnie,
• powłoka staje się 100% wodoodporna,
• jest materiałem nietoksycznym, posiadającym odporność na wodę chlorowaną i ozonowaną, toteż może być stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiorników na wodę pitną,
• dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
• jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody,
• zapewnia podłożu oddychanie, jest paro przepuszczalny,
• po związaniu może być malowany lub pokryty płytkami ceramicznymi np. w basenach kąpielowych.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być czysta i wystarczająco nośna. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1.5 MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje się przez następujący tok postępowania:
– Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
– Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary)
– Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 – 20 mm tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę i wypełnić MAXRITE 500 – jeśli nie ma penetracji wody lub MAXPLUG , gdy penetracja wody ma miejsce.
MAXSEAL SUPER wymaga dużej ilości wody do przenikania w głąb betonu i tworzenia kryształów w jego porach i kapilarach. Przed nakładaniem powłoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite, możliwie najgłębsze , dokładne nawilżenie podłoża czystą wodą. Nadmiar wody (woda stojąca) należy usunąć przed przystąpieniem do aplikacji. Prawidłowe nawilżenie obniża zawartość wody w nanoszonym zaczynie oraz sprzyja późniejszej pielęgnacji. W przypadku powierzchni wilgotnych lub powierzchni wykonanych ze świeżego betonu nawilżenie często jest zbędne lub ograniczone.

Przygotowanie materiału i aplikacja
Odpowiednio przechowywany MAXSEAL SUPER nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXSEAL SUPER rozrabia się czystą wodą przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji tj. 6 +/- 7 l wody na 25 kg proszku MAXSEAL SUPER, przy nakładaniu pędzlem Maxsbrush lub szczotką Maxbroom. Można także przeprowadzić aplikację natryskowo, zwiększając ilość wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczotką.

MAXSEAL SUPER przy aplikacji szczotką należy nanosić w dwóch warstwach krzyżowo w sposób podobny jak przy aplikacji MAXSEAL (zużycie 1 – 1,5 kg/m2 na jedną powłokę, całkowite zużycie ok. 2,5 kg/m2).
Drugą warstwę powłoki układa się gdy pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, lecz wystarczająco związana aby nie ulegać niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy. Można także wykonać aplikację na świeżym betonie. W tym przypadku należy postępować w następujący sposób. Gdy beton osiągnie pewną wytrzymałość i można już po nim chodzić (tj. po 2 – 3 h), rozsypujemy suchy MAXSEAL SUPER na tą powierzchnię w ilości 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnię świeżego betonu możemy uprzednio minimalnie zrosić czystą wodą.
Po rozsypaniu MAXSEAL SUPER powierzchnię należy polać czystą wodą, aby zapobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie było łatwiejsze.

Pielęgnacja i warunki aplikacji
W celu osiągnięcia skutecznego uszczelnienia betonu, świeżo naniesiony MAXSEAL SUPER wymaga pielęgnacji, którą należy rozpocząć zaraz po osiągnięciu konsystencji umożliwiającej bezpieczne zraszanie wodą. Powierzchnie pokryte MAXSEAL SUPER powinny być zraszane 3 razy dziennie przez okres 2 do 3 dni. W przypadku bardzo wysokich temperatur należy powierzchnie przykryć matami z brezentu lub foliami. W przypadku wykonania zbiorników na wodę pitną lub basenów kąpielowych należy po okresie pielęgnacji (2 do 3 dni) pozostawić na okres 14 dni przed napełnieniem wodą. Nie należy wykonywać aplikacji poniżej 5st. C lub gdy spodziewamy się takich temperatur w ciągu 24 h od aplikacji oraz na powierzchnie zmarznięte lub oszronione. Idealną temperaturą aplikacji jest 15 do 20st. C. Nie należy wykonywać aplikacji na zewnątrz, jeśli w ciągu 4 – 6 h spodziewany jest deszcz.

KOLORY

szary, biały i perłowo-szary

OPAKOWANIA

worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu chroniącym od przemarzania.

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL SUPER ma właściwości ścierne i z tego powodu do przygotowania mieszanki i w czasie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli mieszanka dostanie się do oczu należy je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXSEAL SUPER dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga25 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Maxseal Super op. 25kg”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *