,

Maxurethane Flex op. 25kg

1,520.00

MAXURETHANE FLEX to bezrozpuszczalnikowa, elastyczna membrana poliuretanowa, która stanowi doskonałe zabezpieczenie przeciwko agresji chemicznej zarówno cieczy jak i gazów agresywnych np. w WKF.

Więcej na http://www.drizoro-polska.pl/

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

MAXURETHANE FLEX to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna membrana poliuretanowa do długotrwałej ochrony betonu i powierzchni metalowych. Stanowi doskonałe zabezpieczenie przeciwko agresji chemicznej zarówno cieczy jak i gazów agresywnych np. w strefie gazowej zbiorników WKF.

ZASTOSOWANIE

– Hydroizolacja i zabezpieczanie zbiorników wody pitnej.
– Hydroizolacja basenów, fontann, kanałów, rurociągów itp.
– Hydroizolacja i chemiczne zabezpieczanie oczyszczalni ścieków.
– Zewnętrzna hydroizolacja i zabezpieczanie fundamentów, ścian oporowych, konstrukcji podziemnych itp.
– Hydroizolacja tarasów i balkonów pod nawierzchnią ceramiczną.
– Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych typu łazienki, kuchnie, toalety itp.
– Hydroizolacja ogrodów i innych powierzchni mających kontakt z korzeniami roślin.

ZALETY

– Produkt nietoksyczny, zdatny do kontaktu z wodą pitną.
– Całkowicie elastyczny i sprężysty absorbuje ruchy termiczne i drgania powierzchni.
– Uszczelnia, tworzy „mostki” i trwale wypełnia aktywne pęknięcia włoskowate.
– W obrębie złączy tworzy ciągłą membranę hydroizolacyjną, dopasowującą się do geometrii podłoża.
– Bardzo dobra odporność chemiczna na ścieki, wodę morską, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasad itp.
– Świetna przyczepność do betonu i powierzchni metalowych.
– Bardzo dobra odporność na ścieranie.
– Produkt bezrozpuszczalnikowy, niepalny, zdatny do stosowania w pomieszczeniach o słabej wentylacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być zdrowa, całkowicie sucha, czysta, wolna od brudu, resztek farby, gipsu, wykwitów, tłuszczy, olejów oraz wszelkich innych powłok, które mogłyby osłabić przyczepność. Z powierzchni usunąć cały niezwiązany materiał. Fragmenty uszkodzone (ubytki, wgłębienia, złuszczenia) naprawić i wyrównać zaprawą do napraw strukturalnych typu MAXREST. Połączenia ścian z podłogą oraz krawędzie między ścianami odpowiednio uszczelnić materiałami typu MAXREST lub MAXBETON. Przed rozpoczęciem aplikacji sprawdzić wilgotność podłoża – nie może przekraczać 5%. Jeżeli na podłożu jest świeży beton lub zaprawa, od ich nałożenia do aplikacji MAXURETHANE FLEX winno upłynąć co najmniej 28 dni. Nie stosować na podłoża narażone na negatywne ciśnienie hydrostatyczne.

Powierzchnie metalowe przeznaczone do pokrycia MAXURETHANE FLEX też muszą być czyste, odpylone i odtłuszczone. Rdzę najlepiej usunąć przez piaskowanie lub śrutowanie. Zbrojenie oczyścić z rdzy i złuszczeń, a następnie pokryć materiałem antykorozyjnym typu MAXREST PASSIVE. Jeśli podłoże ma mieć stały kontakt z wodą lub przy aplikacji na podłoże porowate, powierzchnię zagruntować MAXEPOX PRIMER w ilości 0,2-0,3 kg/m² i zaczekać do jego całkowitego wyschnięcia (sprawdzić metodą na dotyk), tj. przez ok. 12-24 h.

Mieszanie. MAXURETHANE FLEX dostarczany jest w gotowych zestawach. Utwardzacz (komponent B) wlać w całości do żywicy (komponent A). Mieszankę można wykonać ręcznie, ale lepiej użyć mieszadła wolnoobrotowego (max. 300-400 obr./min.), póki nie powstanie substancja jednolita co do koloru i wyglądu. W czasie mieszania uważać, by do produktu nie dostało się zbyt wiele powietrza. Po przygotowaniu mieszankę aplikować możliwie jak najszybciej, bo jej zdatność do użycia wynosi tylko 20-30 minut (w temperaturze 20ºC).

Aplikacja. MAXURETHANE FLEX można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Materiał aplikować w dwóch jednorodnych warstwach, prostopadłych względem siebie, zużywając przy tym 0,3-0,4 kg/m² materiału na jedną warstwę. Przed nałożeniem drugiej warstwy pierwsza winna schnąć co najmniej 6-12 h, w zależności od warunków atmosferycznych. Na powierzchnie pionowe materiał aplikować w trzech warstwach o takich samym zużyciu. Na połączenia ścian z podłożem, pęknięcia, złącza dylatacyjne czy inne podobne miejsca newralgiczne narażone na poruszenia nałożyć pierwszą warstwę MAXURETHANE FLEX w ilości 0,3 kg/m² i – póki jest jeszcze świeża – rozciągnąć na niej i całkowicie w niej zanurzyć taśmę z włókna szklanego DRIZORO VEIL G-45 o szerokości 6-8 cm. Drugą warstwę aplikować dopiero po zaschnięciu pierwszej.

Warunki aplikacji. Nie stosować poniżej 5ºC oraz gdy taka temperatura może wystąpić przez najbliższe 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte oraz przy wilgotności przekraczającej 85%. Temperatura powierzchni i otoczenia winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. W środowisku morskim przed rozpoczęciem aplikacji przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i punktu rosy. Nie stosować, gdy w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja pary lub jakikolwiek inny kontakt z wodą.

Dojrzewanie. Czas dojrzewania wynosi co najmniej 7 dni (w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%) – dopiero wtedy powierzchnię pokrytą MAXURETHANE FLEX można oddać do użytku, przeprowadzać próby zalewowe lub nakładać na nią zaprawę/klej pod płytki ceramiczne. W niższej temperaturze i/lub większej wilgotności względnej dojrzewanie trwa dłużej.

Czyszczenie. Narzędzia i sprzęt czyścić MAXSOLVENT zaraz po użyciu. Kiedy materiał zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Na dwie warstwy potrzeba 0,6-0,8 kg/m² MAXURETHANE FLEX, przy czym wartości te mogą się różnić zależnie od porowatości i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie materiału.

UWAGI

– Przed rozpoczęciem aplikacji sprawdzić wilgotność podłoża – nie może być większa niż 5%. Po deszczu, rosie czy innej podobnej sytuacji pogodowej, a także po czyszczeniu podłoża, powierzchnia winna schnąć przez odpowiednio długi czas.
– Jeżeli na podłoże nałożony jest świeży beton lub zaprawa, przed rozpoczęciem aplikacji winno upłynąć co najmniej 28 dni.
– Nie stosować na powierzchnie narażone na negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
– Do materiału nie dodawać rozpuszczalników czy innych komponentów.
– Przy aplikacjach zewnętrznych po 24 h od nałożenia MAXURETHANE FLEX powierzchnię zabezpieczyć jedną lub dwiema warstwami MAXURETHANE 2C lub MAXURETHANE TOP.
– W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.
– Na podłoża wilgotne, oraz w miejscach narażonych na wystąpienie negatywnego parcia wody, zaleca się wyrównanie powierzchni materiałem MAXEPOX CEM, który tworzy warstwę odcinającą przed wodą i parą.

PAKOWANIE

MAXURETHANE FLEX dostarcza się w gotowych 25 kg zestawach. Produkt dostępny w kolorach: szarym, białym, zielonym i czerwonym.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym w temperaturze 5-35ºC – wyższe temperatury mogą spowodować wzrost lepkości materiału. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP

MAXURETHANE FLEX jest materiałem nietoksycznym, mimo to trzeba unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Przy obchodzeniu się z MAXURETHANE FLEX nosić okulary i rękawice ochronne. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga25 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Maxurethane Flex op. 25kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…