Sylikon pęczniejący

W miejscach o skomplikowanych kształtach, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się wody, można zastosować materiał pęczniejący aplikowany w postaci pasty.

Wyświetlanie jednego wyniku

  • Leakmaster op. 320ml

    Pozostałe 146.00

    LEAKMASTER to pęczniejący pod wpływem wody sylikon uszczelniający , może być stosowany do takich miejsc jak naroża złączy w budownictwie lądowym, pracach konstrukcyjnych, inżynierii wodnej.

    Karta techniczna