,

Maxepox Flex zestaw 20kg

1,403.00

MAXEPOX FLEX to dwuskładnikowa, bez rozpuszczalnikowa, elastyczna, odporna na ścieranie, z atestem na wodę pitną, epoksydowa hydroizolacja do stosowania na powierzchniach betonowych i metalowych.

Więcej na http://www.drizoro-polska.pl/

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

MAXEPOX FLEX to dwuskładnikowa, bez rozpuszczalnikowa, elastyczna, odporna na ścieranie, z atestem na wodę pitną, epoksydowa hydroizolacja do stosowania na powierzchniach betonowych i metalowych, z przeznaczeniem na zbiorniki oczyszczalni ścieków, posadzki przemysłowe, stacje uzdatniania wody.

ZASTOSOWANIE

• Wodoodporna i ochronna powłoka na zbiorniki wody pitnej.
• Wodoodporne i chemicznie odporne zabezpieczenie dla powierzchni betonowych, metalowych dla prac podziemnych, fundamentach, wieżach chłodniczych, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, itp.
• Jako elastyczna zaprawa oparta na żywicy epoksydowej do pokryć posadzkowych płyt betonowych w garażach, hurtowniach, centrach sportowych, itp.
• Jako powłoka wielowarstwowa o wykończeniu antypoślizgowym.
• Jako zabezpieczenie przed atakiem chemicznym na posadzkach przemysłowych.

ZALETY

• Wysoka elastyczność i parametry mechaniczne, odporność na odkształcenia termiczne podkładu.
• Bardzo dobra zdolność mostkowania spękań, rys.
• Wysoka odporność na ścieranie i eksploatację.
• Doskonała przyczepność do betonu i powierzchni metalowych.
• Bardzo bobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasad, siarczany, itp.
• Nietoksyczny, bez rozpuszczalnikowy, niepalny. Dostosowany do kontaktu z wodą pitną.

INSTRUKCJA APLIKACJA

Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe ma być zwarte i mocne, całkowicie czyste, pozbawione pyłów i pozostałości olejów, lekko chropowate. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone z rdzy, przez śrutowanie lub piaskowanie, oraz odtłuszczone.
Na porowate powierzchnie zaleca się zastosowanie warstwy gruntującej MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, której zużycie waha się między 200-300 gr/m2. Na powierzchniach poddanych nieznacznemu negatywnemu ciśnieniu hydrostatecznemu lub na których występuje zjawisko podnoszenia się wilgoci można wpierw położyć warstwę MAXEPOX CEM, która będzie pełnić funkcję bariery przed parą wodną.2.
Przygotowanie materiału
MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach. Utwardzacz, komponent B, wlewa się do żywicy, komponent A. W celu zapewnienia poprawnej reakcji dwóch komponentów należy dodać całość komponentu B do żywicy, komponent A.
Mieszanie może być przeprowadzane ręcznie lub przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej, do osiągnięcia jednolitej mieszanki pod względem koloru i wyglądu. Należy unikać napowietrzania mieszanki podczas mieszania produktów.
Jeśli trzeba przygotować samopoziomującą zaprawę epoksydową, zaleca się wlać spoiwo do czystego pojemnika i dodać do niego piasek kwarcowy, całość solidnie rozmieszać do uzyskania jednorodnej substancji. Firma DRIZORO może dostarczyć odpowiednie i wysokiej jakości kruszywo w gotowych, fabrycznie odważonych ilościach. Kruszywo to musi być czyste i suche, wolne od pyłu, drobnych wypełniaczy i gliny. Proporcja wagowa spoiwa do kruszywa zależy od wielkości aplikacji i pożądanej urabialności mieszanki, ale generalnie wynosi ok. 1:1, przy zalecanym uziarnieniu kruszywa 0,1-0,5 mm .
Aplikacja jako czysta powłoka. MAXEPOX FLEX nakłada się pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach, w odstępie czasowym 3-24 h między poszczególnymi warstwami. W zależności od metody aplikacyjnej opcjonalnie można regulować lepkość materiału, dodając do niego max. 5% MAXEPOX SOLVENT. Do uzyskania wykończenia antypoślizgowego pierwszą warstwę MAXEPOX FLEX, gdy jest jeszcze świeża, posypać czystym i suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, zużywając w tym celu 1,5 kg/m² kruszywa. Po wyschnięciu pierwszej warstwy luźny piasek odkurzyć i usunąć, po czym zaaplikować czysty MAXEPOX FLEX jako warstwę wierzchnią.
Aplikacja jako samopoziomująca zaprawa epoksydowa. Wykonuje się ją na całej powierzchni uprzednio zagruntowanej za pomocą MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, nakładając materiał kielnią na pożądaną grubość. W razie potrzeby po 24 h można nałożyć powłokę wierzchnią jako wykończenie na zaprawie epoksydowej samym MAXEPOX FLEX lub innym odpowiednim materiałem epoksydowym lub poliuretanowym DRIZORO
Aplikacja
Warunki aplikacji. Optymalna temperatura pracy z MAXEPOX FLEX to przedział między 8ºC a 30ºC. Nie stosować, jeśli temperatura poniżej 8ºC panuje w czasie aplikacji lub gdy spodziewana jest przez 24 h bezpośrednio po niej. Temperatura podłoża i otoczenia musi być co najmniej 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować przy wilgotności względnej przekraczającej 85%. W tym przypadku dla uzyskania odpowiednich warunków zastosować nadmuch suchego i ciepłego powietrza.
Dojrzewanie. Przed oddaniem do użytku czas dojrzewania wynosi 4 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. Niższe temperatury i większa wilgotność względna powodują dłuższy czas dojrzewania.
Czyszczenie. Narzędzia i cały sprzęt czyścić MAXEPOX SOLVENT zaraz po ich użyciu. Gdy materiał stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Gdy nakłada się powłokę z czystego materiału o zalecanej grubości 350-400 mikronów (175-200 mikronów jednej warstwy), całkowite zużycie produktu wynosi 0,6-0,7 kg/m² (0,3-0,35 kg/m² na jedną warstwę). Jeśli ma służyć jako samopoziomująca zaprawa epoksydowa, to szacunkowe zużycie całkowite wynosi 2 kg/m² na 1 mm grubości zaprawy, sporządzonej w proporcji wagowej spoiwa i kruszywa 1:1, przy czym zalecana maksymalna grubość warstwy to 1-2 mm . Faktyczne zużycie może różnić się od podanych wartości zależnie od porowatości i stanu podłoża, dlatego przed przystąpieniem do aplikacji zaleca się przeprowadzenie na miejscu robót próby wstępnej, która pomoże dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

PAKOWANIE

MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach 20 kg w kolorach: szarym inne kolory na zamówienie zielony, czerwony, niebieski i według RAL.

PRZECHOWYWANIE

Sześć miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania od 5oC do 30oC. W temperaturze poniżej 5 st.C produkt ulega krystalizacji: dgyby do tego doszło, produkt powoli podgrzewać w temp. 80-90 st.C, nieustannie go mieszając, aż do uzyskania jednorodnego i pozbawionego grudek. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

Waga20 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Maxepox Flex zestaw 20kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…